EuropeanIssuers, представляващ интересите на публично листвани компании в цяла Европа, в свое съобщение от 24.02.2020 г. уведоми, че Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) беше приета за асоцииран член на организацията и беше приета като такъв на  заседание на Управителния съвет на EuropeanIssuers на 19 февруари 2020 г.

На 21.02.2020 г. High Level Forum изготви и публикува междинен доклад с набор от препоръки за политиката на Съюза на капиталовите пазари.

Церемонията по награждаване започна с публична лекция на тема на гост лектора Мартина Иванова: ПРЕПРОГРАМИРАЙ УМА СИ ЗА УСПЕХ.

Доброто корпоративно управление е едно от важните условия за увеличаване на доверието на местните и чуждестранните инвеститори към българския капиталов пазар, както и основа за устойчивото развитие на българските компании.

Националната комисия по корпоративно управление е обединение на физически и юридически лица с доказан принос в областта на корпоративното управиление.

Подкатегории