На 04 декември 2020 АДВИБ проведе  Годишните награди за връзка с инвеститорите. На виртуалното събитие, организирано за шеста поредна година от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България бяха отличени най-добрите директори за връзки с инвеститорите.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 06.11.2020  г. от 10:30  часа в гр. София, пл. "Македония" 1, конгресен център Глобус  при следния дневен ред:

ParsePort ApS ще представят  комплексната тема, свързана с  отчитане в ESEF, така че максимално да улеснят вашата дейност.

ИМАТ СВОЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ В КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА КЪМ  CORPORATE FINANCE STANDING COMMITTEE (CFSC) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ (ESMA)

Ректорът на Университета на национално и световно стопанство  - (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров и Даниела Пеева, председател на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции.

АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ В ПАРТНЬОРСТВО С  КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ПРОВЕДОХА НА 27. МАЙ 2020 Г.  WEBINAR „ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИ КОМИТЕТИ ПРЕЗ 2020 Г.“

Подкатегории