Отчитайки своята роля като организация, която насърчава прилагането на добрите практики по корпоративно управление и следи за прилагането на Българския Национален кодекс за корпоративно управление, както и съобразно най-новите тенденции в развитието на корпоративното управление, на заседание на УС на 01.07.2021 г.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ- ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Проф.дикн    Бистра Боева

Традицията - страната членка, приела председателството  на ЕС,  да проведе  конференция по корпоративно управление  бе спазена и от Асоциацията на директорите в Словения.  Асоциацията, заедно с Европейската асоциация на институтите на директорите (ecoDa) и   Ърнст енд Янг (E&Y)   организираха и проведоха  на 09.11.2021  он- лайн конференция по актуални проблеми  на корпоративното управление:  устойчиво развитие  и иновации.  По  данни на организаторите  в конференцията са участвали 280 делегата от различни страни членки на ЕС.

На 04 декември 2020 АДВИБ проведе  Годишните награди за връзка с инвеститорите. На виртуалното събитие, организирано за шеста поредна година от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България бяха отличени най-добрите директори за връзки с инвеститорите.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 06.11.2020  г. от 10:30  часа в гр. София, пл. "Македония" 1, конгресен център Глобус  при следния дневен ред:

ParsePort ApS ще представят  комплексната тема, свързана с  отчитане в ESEF, така че максимално да улеснят вашата дейност.

ИМАТ СВОЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ В КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА КЪМ  CORPORATE FINANCE STANDING COMMITTEE (CFSC) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ (ESMA)

Ректорът на Университета на национално и световно стопанство  - (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров и Даниела Пеева, председател на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции.

Подкатегории