Николай Митанкин - Най-добър ДВИ
Пелагия Виячева - Най-добри IR инициативи
Даниела Пеева - Най- добри комуникации за стратегическо управление и риск
Атанас Димитров - Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица
Владислава Згурева - най-добра IR електронна страница