Остава само един ден до крайния срок за регистрация в организирания от АДВИБ и EQS Group WORKSHOP "BEST PRACTICES FOR COMPLYING WITH THE EUROPEAN MARKET ABUSE REGULATION (MAR)"

Мероприятието има не само обещаващо заглавие, но и претендира да бъде максимално полезно за членовете на АДВИБ – ще бъдете запознати с европейските практики по прилагането на Регламент 569, ще получите информация относно как най-добре да бъдат изпълнявани основните задължения по този регламент и ще имате възможност да се запознаете с платформата Insider Manager, която улеснява работата на стотици мениджъри по връзки с инвеститорите.

Очакваме ви!