Повече от 60 директорите за връзки с инвеститорите и юристи на публични компании взеха участие в обучителния семинар на АДВИБ: „Подготовка за новия сезон 2018 на Годишните общи събрания“
Експерти от Комисията за финансов надзор представиха най-често срещаните грешки и лоши практики от отминалия сезон 2017 в процедурите по свикване и провеждане на общите събрания. Бяха направени препоръки относно организирането на новите събрания.

Представени бяха промените в процедурата по свикване и провеждане на събранията, необходимите документи и конкретни примери от практиката.
В семинара като гост участва и г-жа Зорница Даскалова, Изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Г-жа Даскалова запозна участниците с възникналите проблеми в Търговския регистър и невъзможността поканите на публичните дружествата да бъдат обявени в срок. Г-жа Даскалова увери участниците, че длъжностните лица по вписванията работят извънредно за преодоляване на проблема и ускоряване на процедурата за обявяване на поканите.
Във втората част на симинара г-н Васил Големански и г-жа Десислава Георгиева представиха новия продукт на Централен депозитар – електронна платформа за общо събрание. Това е нов етап в дигитализацията на общите събрания и същевременно напълно в съответствие с най-новите тенденции на капиталовите пазари в Европа.
Участниците в семинара определиха като изключително полезна и интересна сесията и на гост –лектора Доменик Бранкати, който разгледа явлението „Активизъм на акционерите“ , а чрез интерактиваната сесия „Как да реагираме при активизъм на акционери“ беше разискван реален казус от практиката.