Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе  Годишна среща на своите членове. Тази година компания домакин е „Доверие – Грижа” ЕАД – град Троян, производител на перилни и почистващи препарати ИЗИ https://izi-bg.com Членовете на АДВИБ посетиха заводът на „Доверие – Грижа” ЕАД в град Троян и се запознаха с производството. Във втората част на програмата за  първия ден се проведе workshopна тема:  Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни в дейността на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
гр. Троян, Хотел “Троян Плаза”, 11 - 13 май  2018

Лекторите Искра Нейчева - съдружник и Мария Папазова – адвокат, Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ фокусираха обучението по специфичните въпроси, свързани с водените от емитентите регистри, данни на акционери и облигационери, данни на лица с достъп до вътрешна информация и лица с ръководни функции.

Първият ден от програмата завърши с представяне на най-интересните казуси от Конкурса IR Казуси. Своите казуси представиха:

  • Деница Стефанова, АЛТЕРКО АД, Миглена Димитрова, ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
  • Даниела Пеева, Монбат АД и Николай Митанкин, Стара Планина Холд АД

Доброто време позволи през вторият ден на срещата да проведем своята ТИЙМ БИЛДИНГ програма. 

Вечерта завърши с връчването на наградите от Конкурса IR Казус. Победители в конкурса са:

  • Първа награда: Деница Стефанова, АЛТЕРКО АД за казус по чл. 114 от ЗППЦК.
  • Втора награда: Миглена Димитрова, ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ за казус при емитирането на варанти на дружеството
  • Трета награда: Даниела Пеева, Монбат АД за казус, свързан с третирането на акционерите активисти като лица с инцидентен достъп до вътрешна информация