УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА АДВИБ ПРИЕ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ

1.    Във връзка с постъпилите множество запитвания от наши членове по повод промяна в Закона за счетоводството, както и с оглед уеднаквяване на практиката при представяне на годишните финансови отчети, УС на АДВИБ прие решение за организиране на 01.03.2019 г. семинар на тема „ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ 2019“.  Като лектори са поканени представители на ИДЕС, КПНРО и КФН. Семинарът ще се проведе в гр. София, Конферентен център Глобус, Зала Европа.
2.    Във връзка с постъпилите множество запитвания от наши членове по повод прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари и изготвянето на декларациите за краен собственик, УС на АДВИБ прие решение за организиране на 28.02.2019 г.  workshop на тема: ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ – ВАЖНИ АСПЕКТИ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА. Лектор на обучението ще бъде Антон Михайлов, юрист и експерт в прилагането на ЗМИП. Workshop – ът е презназначен само за членове на АДВИБ и ще се проведе в гр. София, Конферентен център Глобус, Зала Азия.
3.    Във връзка с постъпили молби за членство УС на АДВИБ прие двама нови членове на организацията: Снежана Йотинска – ДВИ на „Парк“ АДСИЦ и Васил Арнаудов – ДВИ на „Велбъжд“ АД.