АДВИБ отправи официално запитване до КФН и ДАНС относно спазване на изискванията  на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му от страна на публичните дружества и емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на „Българска фондова борса“ Ад.

УС на АДВИБ планира да проведе обучение на членовете на АДВИБ относно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му от страна на публичните дружества и емитентите