На 17-19 май се проведе Годишнат среща на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, на която взеха участие близо 40 члена на организацията.

Тази година компания домакин на годишната среща беше Монбат. Монбат има двоен юбилей през 2019 г. - 60 години от първото производство на акумулаторни батерии и 20 години от саздаване на Групата Монбат. Годишната среща на АДВИБ беше част от честванията на тези две годишнини. В първия ден от срещата участниците посетиха завода на Монбат АД в гр. Монтана. Посещението започна с представяне на компанията от г-н Петър Христов - прокурист и Даниела Пеева - ДВИ. След това участниците направиха и обиколка на производствените мощности. След обиколката участниците се насладиха на вкусния обяд, сервиран в стола на завода и обядваха заедно с работниците и служителите на Монбат АД.

Програмата продължи в гр. Вършец - хотел Ата Спа с лекционна част Отражение на предстоящите промени в европейското законодателство върху дейността на публичните компании, налагащи промени в ЗППЦК, Наредба 2 и Наредба 48:

∙ Регламент 2018/1212 на ЕК от 03.09.2018 г. за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ на Европейския парламент и на Съвета. Регламентът се прилага от 03.09.2020 г.

∙ ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/828 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите

Освен това бяха разгледани и предстоящите промени в Наредба 2, по които АДВИБ ще представи становище. Вторият ден на мероприятието започна с поход до местността Иванчова поляна, където се проведе обучение по програма „Първа помощ при най-чести инциденти – практически курс с демонстрации“ с членове на екипа на лицензирания обучител FirstAidbg – лицензиран обучител.

Програмата завърши с пикник и поход до водопада "Бялата вода".