Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България поема Председателството на Националната комисия по корпоративно управление. Решението беше прието на 30.09.2019 г. с единодушие от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет на сдружението. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България приема Председателството от Българска фондова борса АД за нов три годишен мандат.

„Благодарим за оказаното доверие на останалите членове на Управителния съвет и се надяваме, че с дейността си ще допринесем за утвърждаването на добрите практики на българските компании в областта на корпоративното управление.  Ще предложим на Управителния съвет пакет от инициативи за следващите три години, които да повишат информираността на корпоративните ръководства относно новите тенденции в областта на корпоративното управление, корпоративното лидерството и устойчиво развитие“, заяви Даниела Пеева, председател на УС на новия председател на Комисията.

Националната комисия за корпоративно управление е обединение на физически и юридически лица с доказан принос в областта на корпоративното управиление. Тя е създадена за целите на насърчаване прилагането на добрите практики по корпоративно управление и развитието на Българския национален кодекс за корпоративно управление. Комисията е постоянно действащ независим орган, създаден под егидата на Българска фондова борса (БФБ) и Комисия за финансов надзор (КФН), с подкрепата на Световната Банка и Международната финансова корпорация (IFC).

Мисията на Комисията е да насърчи утвърждаването на добрите практики в областта на корпоративното управление, за да подпомогне дружествата да привлекат капитал и подобри тяхното представяне на пазара.

Комисията е създадена през 2009 г. и през 2019 г. се навършват 10 години от учредяването.

Националната комисия по корпоративно управление планира организирането на юбилейно събитие през ноември 2019 г. , на което да бъдат обсъдени актуалните теми в областта на корпоративното управление със всички участници на капиталовия пазар в България и представители на държавните институции.