Ефектите от прилагането на Mifid II, Темата за устойчивото развитие и лидерство, използване на новите технологии в областта връзки с инвеститорите, инвестор таргетинг, развитие на професията IR мениджър.

Всички тези теми попаднаха в обхвата  на IR Magazine Global Forum 2019, който се проведе на 2-ри и 3-ти октомври в Париж. Годишното събитие привлече повече от 180 присъстващи от общо 31 различни държави.

По време на форума бяха раздадени и наградите на IR Magazine - Global Top 50, ежегодна класация на престижното издание на 50-те най-добри листвани компании.

Акцент на IR Magazine Global Forum 2019 беше и срещата на лидерите на 13 Асоциации по връзки с инвеститори от Европа и света: САЩ, Автралия, Германия, Англия, Испания, Фпанция, Близкия Изток, България, Румъния, Швейцария, Южна Африка, Бразилия. Лидерите на асоциациите споделиха своите идеи за бъдещето развитие на професията и на местните организации, проблемите, пред които се изправят при постоянно променящата се нормативна уредба и обсъдиха възможността тази среща да се провежда регулярно всяка година.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България беше представена от Председателя на УС – Даниела Пеева.