На 17.10.2019 г. в гр. София се проведе Годишното общо събрание на членовете на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Членовете на организацията приеха Годишния финансов отчет и доклада на УС, Програма за развитие и бюдежт на организацията за 2020 г., както и решение за промяна в Управителния съвет.

Управителният съвет на напускат Николай Митанкин, Иван Чакалов и Деница Маркова. Общото събрание благодари на освободените членове за тяхната всеотдайност към АДВИБ през последните години и избра на тяхно място: Анелия Петкова – Тумбева, Миглена Димитрова и Марина Стефанова.

Програмата за развитие на организацията предвижда следните акценти в дейността през 2020 г.:

∙             Повишаване на качеството и интензивността на обмена на информация сред членовете на Асоциацията, както и между АДВИБ и другите участници на капиталовия пазар;

∙             Сътрудничество с други международни организации;

∙             Участие в Европейски проекти и програми за повишаване на аминистративния капацитет на Асоциацията;

∙             Провеждане на инициативи и участие в такива за развитие на капиталовия пазар в България;

∙             Провеждане на юбилейна международна конференция по случай 15 години от създаването на Асоциацията;

С цел подпомагане на членове при осъществяване на дейността им, свързана с прилагането на действащите нормативни изисквания, регламентиращи инвестиционната дейност на участниците на капиталовите пазари, връзките с инвеститорите и корпоративното управление, както и с добрите корпоративни практики в тази област беше прието решение за създаването на помощен контактен център на АДВИБ. Чрез помощния контактен център ще се предложи подкрепа на членовете на АДВИБ при възникнала необходимост от съдействие, чрез своевременен експертен отговор при отправено запитване. Тази услуга ще бъде предложена на членовете на организацията и компаниите, в които работят от януари 2020 г.