На 18 ноември 2019 г. Европейската комисия (ЕК) обяви състава на сформирания High Level Forum на Съюза на капиталовите пазари (CMU).

28 експерти от сектора на бизнеса и финансите, неправителствени организации и други институции ще дадат своя принос, ще споделят идеите и опита си за следващия етап на развитие и финализиране на проекта Съюза на капиталовите пазари. Форумът е съставен от три подгрупи, фокусирани върху:

  • създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП;
  • развитието на структурата на европейския капиталов пазар, като се обръща особено внимание на това как новите финансови технологии могат да подкрепят този процес;
  • избор на инвестиции и достъпност до услугите на капиталови пазари за насърчаване на по-голямо участие на индивидуалните и дребни инвеститори.

Председателят на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите и България и член на Съвета по капиталови пазари на Асоциацията на индустриалния капитал в България, както и от октомври 2019 г. Председател на Националната комисия по корпоративно управление - Даниела Пеева, беше избрана да представлява интересите на малките пазари в първата подгрупа: създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП.

Форумът започна своята работа на 26 ноември 2019 г. и има за цел да представи набор от препоръки за политиката на Съюза на капиталовите пазари до края на май 2020г.

„Надявам се с професионалната си експертиза да дам своя принос при обсъждане на въпросите за бъдещето на Съюза на капиталовите пазари в Европа, но най-важната задача която си поставям е да бъда гласа на малките пазари, които имат специфични нужди и които най-много страдат от прекалената регулация, липса на инвеститорски интерес и ликвидност“, заяви Даниела Пеева.