Церемонията по награждаване започна с публична лекция на тема на гост лектора Мартина Иванова: ПРЕПРОГРАМИРАЙ УМА СИ ЗА УСПЕХ.

Водещи на церемонията бяха Павел Бандилов, член на мениджмънта на БПД Индустриален фонд АДСИЦ и коментатор на финансови теми за телевизиите Bulgaria on Air и Bloomberg TV България и Веселен Радойчев, ръководител на екипа анализатори на Първа Финансова Брокерска Къща.

Финансови анализатори, брокери, институционални и индивидуални инвеститори гласуваха в рамките на 1 месец за да бъдат отличени най-добрите директори за връзки с инвеститорите в България. Резултатите от гласуването бяха обобщени от 5 членно жури, в състава на което влизат представители на партньорските на АДВИБ организации: д-р Милена Ангелова , Главен Секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, д-р  Маню Моравенов, Изпълнителен директор на Българска фондова борса, г-жа Радослава Масларска, Председател на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, г-н Петко Кръстев, Председател на  Българска Асоциация на управляващите дружества и г-жа Евелина Милтенова, Председател  на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Победители в отделните категории са:

КАТЕГОРИЯ «НАЙ ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА»

Николай Митанкин, Стара планина Холд                         

КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ»

Боряна Димитрова, Градус  АД      

КАТЕГОРИЯ «НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК»

Снежана Байчева, Корадо България АД        

КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА»

Пелагия Виячева, Софарма АД     

Категория «НАЙ-ДОБЪР ДВИ »

Даниела Пеева, Монбат АД   

               

Тази година за първи път АДВИБ присъди и наградата  „Изгряваща звезда“ за нов и успешен ДВИ, която беше връчена на Вяра Димитрова от Софарма трейдинг АД.

По време на церемонията бяха връчени и сертификатите на първия Junior IR Class 2019 на млади и переспективни студенти, които АДВИБ обучава през месец ноември 2019 г.

На церемонията присъстваха близо 90 директори за връзки с инвеститори, финансови медии, анализатори и представите на партньорските на АДВИБ организации.

„АДВИБ изпраща една изключително успешна година: проведохме 8 публични събития – семинари, обучения, кръгли маси; през февруари 2019 г. издадохме първото си печатно издание „Наръчник  по прилагане на  чл. 114 от ЗППЦК за сделки със свързани и заинтересовани лица“; през септември 2019 г. АДВИБ пое председателството на Националната комисия по корпоративно управление. Но най-важното и най-значимо постижение беше, че посяхме семенцата на познанието в едни прекрасни и амбициозни млади хора – студентите от първия Junior IR Class 2019. Те са бъдещето, за тях си струва да положим много повече грижи, за да ги привлечем като нова смяна в професията Връзки с инвеститорите“, заяви Даниела Пеева, председател на УС на АДВИБ по време на официалното откриване на церемонията по връчване на наградите.