На 21.02.2020 г. High Level Forum изготви и публикува междинен доклад с набор от препоръки за политиката на Съюза на капиталовите пазари.

Същият е публикуван и на следния адрес https://ec.europa.eu/i…/publications/cmu-high-level-forum_en

Припомням, че на 18 ноември 2019 г. Европейската комисия (ЕК) обяви състава на сформирания High Level Forum на Съюза на капиталовите пазари (CMU). 28 експерти от сектора на бизнеса и финансите, неправителствени организации и други институции ще дадат своя принос, ще споделят идеите и опита си за следващия етап на развитие и финализиране на проекта Съюза на капиталовите пазари. Форумът е съставен от три подгрупи, фокусирани върху:

∙ създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП;

∙ развитието на структурата на европейския капиталов пазар, като се обръща особено внимание на това как новите финансови технологии могат да подкрепят този процес;

∙ избор на инвестиции и достъпност до услугите на капиталови пазари за насърчаване на по-голямо участие на индивидуалните и дребни инвеститори.

Председателят на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите и България и член на Съвета по капиталови пазари на Асоциацията на индустриалния капитал в България, както и от октомври 2019 г. Председател на Националната комисия по корпоративно управление - Даниела Пеева, беше избрана да представлява интересите на малките пазари в първата подгрупа: създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП.