EuropeanIssuers, представляващ интересите на публично листвани компании в цяла Европа, в свое съобщение от 24.02.2020 г. уведоми, че Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) беше приета за асоцииран член на организацията и беше приета като такъв на  заседание на Управителния съвет на EuropeanIssuers на 19 февруари 2020 г.

Председателят на EuropeanIssuers, г-н Luc Vansteenkiste, приветства АДВИБ и заяви: "За нас е изключително удоволствие да приветстваме АДВИБ като нов член на EuropeanIssuers. Членството на АДВИБ ще подпомогне нашите усилия за създаване на адаптирана регулаторна среда и по-добър достъп до финансиране за европейските предприятия."

АДВИБ е единствената професионална организация, която обединява директорите за връзки с инвеститорите в България. Асоциацията осъществява сътрудничество между директори за връзки с инвеститори на листваните компании в България, като повишава тяхната квалификация и същевременно подобрява стандартите за разкриване на информация. АДВИБ интегрира на българския капиталов пазар постиженията на страните от ЕС в областта на капиталовите пазари. Също така, асоциацията цели да подобри стандартите за корпоративно управление и практиките на корпоративната социална отговорност в българските компании.

Председателят на УС на АДВИБ, г-жа Даниела Пеева, отбеляза позитивите от членството на АДВИБ в EuropeanIssuers, като добави: „Удоволствие е да разчитаме на експертния опит и знанията на такъв важен участник на европейския капиталов пазар и да си сътрудничим за изграждането на добре функциониращи европейски капиталови пазари и успешното прилагане на изискванията за корпоративно управление за нашия бизнес."

EuropeanIssuers е общоевропейска организация, представляваща интересите на публично листвани компании от цяла Европа към институциите на ЕС. Членове на EuropeanIssuers са национални асоциации и компании от всички сектори в 15 европейски държави, покриващи  пазарна капитализация от 7,6 трилиона евро от близо 8000 компании. EuropeanIssuers стреми да гарантира, че политиката на ЕС създава среда, в която компаниите могат да набират капитал чрез капиталовите пазари и могат да осигурят растеж в дългосрочен план. EuropeanIssuers търсят капиталови пазари, които обслужват интересите на техните крайни потребители, включително емитентите. EuropeanIssuers Vision 2019-2024 съдържа основни приоритети и препоръки относно политиките в редица области в подкрепа на законодателите.