Доброто корпоративно управление е едно от важните условия за увеличаване на доверието на местните и чуждестранните инвеститори към българския капиталов пазар, както и основа за устойчивото развитие на българските компании.

Националната комисия по корпоративно управление е обединение на физически и юридически лица с доказан принос в областта на корпоративното управиление.

Даниела Пеева, Председател на УС на АДВИБ: През миналата година за първи път направихме подобно професионално  обучение, като чуждестранни лектори обучаваха 25 изявени мениджъри по връзки с инвеститорите в първия IR Master Class. Считаме обаче, че сме длъжници на младото поколение и затова през тази година решихме да инициираме  IR JUNIOR CLASS.

Ефектите от прилагането на Mifid II, Темата за устойчивото развитие и лидерство, използване на новите технологии в областта връзки с инвеститорите, инвестор таргетинг, развитие на професията IR мениджър.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България поема Председателството на Националната комисия по корпоративно управление. Решението беше прието на 30.09.2019 г. с единодушие от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет на сдружението. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България приема Председателството от Българска фондова борса АД за нов три годишен мандат.

На 17-19 май се проведе Годишнат среща на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, на която взеха участие близо 40 члена на организацията.

Подкатегории