Считано от 18.06.2018 г. към екипа на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България се присъедини г-н Иван Даскалов. Иван Даскалов ще заема позицията експерт – юрист „Капиталови пазари“ в АДВИБ.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе  Годишна среща на своите членове. Тази година компания домакин е „Доверие – Грижа” ЕАД – град Троян, производител на перилни и почистващи препарати ИЗИ https://izi-bg.com Членовете на АДВИБ посетиха заводът на „Доверие – Грижа” ЕАД в град Троян и се запознаха с производството. Във втората част на програмата за  първия ден се проведе workshopна тема:  Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни в дейността на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
гр. Троян, Хотел “Троян Плаза”, 11 - 13 май  2018

Повече от 60 директорите за връзки с инвеститорите и юристи на публични компании взеха участие в обучителния семинар на АДВИБ: „Подготовка за новия сезон 2018 на Годишните общи събрания“
Експерти от Комисията за финансов надзор представиха най-често срещаните грешки и лоши практики от отминалия сезон 2017 в процедурите по свикване и провеждане на общите събрания. Бяха направени препоръки относно организирането на новите събрания.

Водени от стремежа да споделяме добрите IR практики, както и да спомагаме за решаването на различни казуси от дейността на публичните компании, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори инициира КОНКУРС IR КАЗУСИ.

Николай Митанкин - Най-добър ДВИ
Пелагия Виячева - Най-добри IR инициативи
Даниела Пеева - Най- добри комуникации за стратегическо управление и риск
Атанас Димитров - Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица
Владислава Згурева - най-добра IR електронна страница

Подкатегории