За трета поредна година Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е партньор на медийната група Инвестор във връзка с организирането на събитието Investor Finance Forum.

Основната цел на финансовите пазари е прозрачност. Това каза Даниела Пеева от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) в ефира на „Бизнес старт“ с водещ Иван Нончев.

На 28.11.2017 г. в гр. София се проведе обучителен семинар на тема ГОДИШНО ФИНАСОВО ОТЧИТЕНЕ – ОПИТЪТ ОТ СЕЗОН 2016 И ПОДГОТОВКА ЗА НОВИЯ СЕЗОН 2017. Семинарът беше съвместно мероприятие на АДВИБ и ИДЕС.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България ще проведе на 07.12.2017 г. за поредна година Годишни IR награди 2017 г., на които ще бъдат отличени най-добрите директори за връзки с инвеститорите и техните компании въз основа на проведено независимо проучване сред финансови анализатори, институционални и инидивидуални инвеститори и други участници на капиталовия пазар.

Регламентът за пазарна злоупотреба - предизвикателство за публичните компании. Голяма част от европейските публични компании не е убедена, че новият европейски регламент за пазарните злоупотреби е подобрил практиките на самите публични компании.

Във връзка с влезлите в сила в края на 2016 г. промените в Закона за независимия финансов одит и в частност относно организацията и дейността на одитните комитети,  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България съвместно с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори проведе Семинар на тема: ОДИТНИ КОМИТЕТИ, СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ  И ПРИЛОЖИМАТА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ.

Подкатегории