АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРИЗОВАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТНЬОРСКИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ И КОМПАНИИ ДА ПОДКРЕПЯТ КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ВЛИВАНИЯ И ТЕРАПИИ НА ДЕЦА ОТ КЛИНИКАТА ПО ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ КЪМ УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е професионална организация, обединяваща над 100 директори за връзки с инвеститори на публични компании. Всички ние сме един отбор и вярваме, че подкрепата на една социална кауза ще ни обедини още повече.


И защото вярваме, че трябва да даваме не само добър професионален пример, но и личностен, решихме че именно ние трябва да подкрепим едни истински герои, които ежедневно се борят за своя живот – децата от Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ.

Каузата, която ни обединява е да бъдат набрани средства от нашите компании, партньори и приятели на Асоциацията за закупуване на централни венозни катетри за продължителни вливания и терапии на децата с онкохематологични заболявания.

Ние от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България прегръщаме тази кауза и бихме искали да Ви спечелим за нея!

Вижте техните истории без думи https://www.youtube.com/watch?v=kNa-MR61Va4 , а Вие можете да направете една много лесна стъпка: Да дарите!

Дарителска сметка:
BG15BUIB98881012740900
BIC: BUIBBGSF
Титуляр на сметката: УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ
Основание: дарение КДКХО

На 17 ноември 2016 г. Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар.
Стратегия – прикачен файл

ПОДПИСВАНЕ НА „МЕМОРАНДУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ.”
10 октомври 2016 г. от 11:00 ч. в Балната зала на Радисън Блу Гранд Хотел

Представители на 15 институции и асоцииации, работещи на капиталовия пазар в България подписаха Меморандум за създаване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в България.

Асоциация на банките в България, (АББ), Асоциация на българските застрахователите, (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България, (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел, (АДСИЦ), Асоциация на индустриалния капитал в България, (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), „Българска фондова борса-София” АД (БФБ), представлявана от Иван Такев – изпълнителен директор, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, (КРИБ), Комисията за финансов надзор (КФН), Национална комисия за корпоративно управление, (НККУ), „Централен депозитар” АД (ЦД АД), представляван от Васил Големански – изпълнителен директор, и като асоцииран член American Chamber of Commerce in Bulgaria /Американска търговска камара в България/ се ангажираха да обединят усилията си за осъществяване сътрудничество в областта на пазарите на ценни книжа, чрез съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ капиталов пазар.

Подкатегории