Полетата, отбелязани със звезда(*), са задължителни.

Име*
ЕГН *

Лична карта:

Номер:*
Издадена на*
от МВР*
Адрес

Моля да бъда приета/приет за член на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.
Декларирам, че приемам устава на Асоциацията и като член на Асоциацията ще съдействам за защитата на професионалните права и интереси на директорите за връзки с инвеститорите.
Към момента по трудов договор заемам длъжността директор за връзки с инвеститорите във

Фирма
От град
E-mail:*
Интернет адрес
Телефон
-
Валидизация