payday loans
Събота, Февруари 17, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Документи на АДВИБ

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България /АДВИБ/, като организация, изразяваща интересите на българските публични компании и техните директорите за връзки с инвеститорите, в периода на своето съществуване нееднократно е показала, че е професионално и социално отговорна както по отношение на извършваните промени в нормативната уредба, така и относно цялостно подобряване на условията за функциониране на капиталовия пазар, които следва да бъдат адекватни на обществената зрялост и нужди на инвестиционната общност.
Ние представяме становища и мнения по промените в нормативната уредба.

Всички становища на АДВИБ могат да бъдат разгледани Зоната за членове

Етичен Кодекс

Отчети на Управителен съвет

Сборник 2014 за националните политики в Европейския съюз в областта на корпоративната социална отговорност