payday loans
Събота, Февруари 17, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Ползи от членство

Членовете на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България получават:

Безплатен ежемесечен бюлетин, в който са отразени всички най-съществени събития на капиталовия пазар от изтеклия месец, основна борсова информация, анализ на индикаторите на пазара, експертни мнения по актуални въпроси и най-важните предстоящи мероприятия;
Свободен достъп до база данни и информацията, публикувана в „зоната за членове” на електронната страница на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
• Достъп до мрежа от контакти на над 200 директори за връзки с инвеститорите и възможност за обмяна на мнения посредством специална секция в „зоната за членове”
Отстъпки в таксите за участие в мероприятия, организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
Безплатно участие в годишната Конференция на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и други мероприятия;
Покани за участие в мероприятия, организирани от партньори на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
Ежедневен медиен преглед и регулярна информация относно капиталовия пазар и дейността връзки с инвеститорите;
Всички становища, изготвяни от УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България по въпроси, свързани с промени на нормативната уредба и длъжността Директор за връзки с инвеститорите;

Приемането ви за член и заплащането на членски внос ви осигурява всички тези предимства