payday loans
Събота, Февруари 17, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Дейности

Всяка година Общото събрание на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България приема Програма за следващата година, която очертава основните насоки в развитието и дейността на организацията.

Програма 2014

Програма 2013

Програма 2012

Програма 2011

Програма 2010

Програма 2009

Програма 2008

Програма 2007

Програма 2006.

През периода на своето съществуване Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България самостоятелно и в партньорство с други организации е била инициатор и е провела над 40 публични мероприятия – семинари, кръгли маси и дискусионни форуми, включително и с международно участие. Обученията, които провежда АДВИБ ежегодно за директори за връзки с инвеститори способстват за повишаване на квалификацията не само на собствените членове, но и на всички ДВИ, спомагат за подобряване на комуникацията с всички заинтересовани страни на капиталовия пазар – различни групи инвеститори, анализатори, инвестиционни посредници, финансови медии, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Централен депозитар АД.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България /АДВИБ/
, като организация, изразяваща интересите на директорите за връзки с инвеститорите, в периода на своето съществуване нееднократно е показала и доказала, че е професионално и социално отговорна, както по отношение на извършваните промени в нормативната уредба, така и относно цялостно подобряване на условията за функциониране на капиталовия пазар, които следва да бъдат адекватни на обществената зрялост и нужди на инвестиционната общност. Организацията активно присъстват в живота на инвестиционната общност като не само участва във важни мероприятия за капиталовия пазар, но и своевременно предоставя мотивирани становища, мнения, препоръки по повод промени в нормативната уредба, Правилниците на Централен депозитар АД и Българска фондова борса – София АД и регулярно изготвя и оповестяват публично анализи на нивото на корпоративно управление сред българските компании, които са се присъединили към Националния кодекс за корпоративно управление.