payday loans
Събота, Февруари 17, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Национален кодекс за корпоративно управление

На 09.10.2007 г. в гр. София беше официално представен Националния Кодекс за корпоративно управление. Кодексът е съобразен с действащата нормативна уредба, без да я преповтаря, отчетени са досегашните утвърдени български практики и международно признатите принципи за корпоративно управление.

Въпрос на престиж е компаниите, които държат на своите инвеститори да се присъединят към Кодекса.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България взе активно участие в работната група по създаването на Кодекса.

Национален кодекс за корпоративно управление

Картата за самооценка на корпоративното управление

Картата за самооценка на корпоративното управление 2013 година Актуализиран вариант на Картата за самооценка на корпоративното управление, приета от Националната комисия по корпоративно управление. Картата е актуализирана съобразно последните промени, приети в Националния кодекс за корпоративно управление. Публичните компании, декларирали че ще се съобразяват с принципите на Националния кодекс, следва да попълнят Картата и да я приложат към документите при публикуването на одитирания годишен отчет за 2012 г.

Картата за самооценка на корпоративното управление