payday loans
Събота, Февруари 17, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Проекти

Проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика"

2009 - 2013

АДВИБ  е една от браншовите организации, участващи в Проект  „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (Резюме на проекта)

 

Пълен текст

   

Проект “Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната социална отговорност"

2008 - 2009
АДВИБ беше партньор по Проект “Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната социална отговорност”, №07-23-10-С/04.02.2008 г., финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет” (Резюме на проекта)