payday loans
Събота, Февруари 17, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Национална комисия по Корпоративно управление

Националната комисия по корпоративно управление

Националната комисия по корпоративно управление функционира като независим орган в областта на корпоративното управление. Заседанията на органа се провеждат най-малко веднъж на три месеца, като провеждането на ежемесечни заседания е препоръчително. Председателят на комисията се избира на ротационен принцип за период от 6 месеца от членовете. Органът следи за спазване на  националния кодекс за корпоративно управление и на всеки 18 месеца прави ежегодна оценка за състоянието на корпоративното управление в страната. Предоставянето на консултации и сътрудничеството с важни държавни институции и бизнес организации също е сред основните функции на комисията.

ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Атанас Бобоков, председател на управителния съвет на Монбат

Иван Такев, изпълнителен директор на Българската фондова борса

Проф. д.ик.н. Бистра Боева, УНСС

Богомила Христова, директор на Българската асоциация за връзки с инвеститорите

Даниела Пеева, председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

Маню Моравенов, изпълнителен директор "Феърплей пропъртис"

Мария Прохаска, директор на Центъра за икономическо развитие

Огнян Донев, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "Софарма"

Д-р Пламен Чипев, Българска академия на науките

Димана Ранкова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор

Румен Радев, заместник-председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Спас Видев, заместник-председател на съвета на директорите на "Стара планина холд"

Стефан Петранов, заместник-председател на съвета на директорите на "Златен лев"

Стою Недин, председател на Асоциация на инвеститорите

УЧРЕДИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

ПРАВИЛАЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ


ПРАВИЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКС НА КОМПАНИИТЕ С ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – CGIX

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2009-2011