Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България

  • 110 членове
  • 13 години на капиталовия пазар
  • 50 публични мероприятия
  • 3 успешни Европейски проекта

АДВИБ

Дейността

Нашата дейност е насочена към обединяване на усилията в популяризиране на професията Директор за връзки с инвеститорите

Представителност

Представителност на директорите за връзки с инвеститорите пред институциите на капиталовия пазар

1

Сътрудничество

Сътрудничество между всички директори за връзка с инвеститорите в публичните компании в България

2

Квалификация

Повишаване квалификация, подобряване на стандартите за разкриване на информация.

3

Целите на Асоциацията

Интереси

Интереси

Обединяване на интересите на нейните членове и подпомагане дейността на директорите за връзки с инвеститорите при изпълнение на техните задължения

Нормативна база

Нормативна база

Сближаване на Регулативната рамка в областта на капиталовите пазари и корпоративното управление с достиженията на правото на страните от ЕС

Правата на членовете

Правата на членовете

Защита на правата и интересите на членове на Асоциацита пред регулативните органи за финансов надзор и пред всички други лица и институции – участници на капиталовия пазар

Среда

Среда

Подпомагане създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за националния и чуждестранния капитал, както и за привличане на чуждестранни инвестиции в страната

Квалификацията

Квалификацията

Повишаване на квалификацията на директорите за връзки с инвеститорите

Статут на връзките

Статут на връзките

Повишаване на статута на връзките с инвеститорите като стратегическа корпоративна функция

Разкриване на информация

Разкриване на информация

Повишаване на стандартите за Разкриване на информация за инвеститорите

Защо да стана член?

Ползи от членство

Принадлежност

ставате част от професионалната общност на на директорите за връзки с инвеститорите в България

Информираност и експертиза

ние се грижим да бъдете информирани, ползвайки различни комуникационни канали

Партньорство и влияние

да бъдете активни в живота на организацията и да повлияете на посоката, в която тя се развива и постигнат целите си

Представителство

ние представляваме вашите интереси пред институциите на капиталовия пазар в България и Глобалната мрежа по връзки с инвеститорите