Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 06.11.2020  г. от 10:30  часа в гр. София, пл. "Македония" 1, конгресен център Глобус  при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2019 г. Проект за решение: ОС приема Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2019 г.
  2. Приемане на програма за дейността на АДВИБ за 2021 г. Проект за решение: ОС приема Програма за дейността на АДВИБ за 2021 г.
  3. Приемане на решение за определяне на размера на членския внос за 2021 г. и срока на неговото внасяне.  Проект за решение: ОС определя размера на членския внос за 2021 г. и срока за неговото внасяне, както следва: размер на членски внос – основен пакет 300 лв., размер на членски внос – премиум пакет 500 лв. Срокът за внасяне на членкия внос да бъде определен на 31.01.2021 г.
  4. Приемане на бюджет на АДВИБ за 2021 г. Проект за решение: ОС приема бюджет на АДВИБ за 2021 г

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез представител. Съгласно разпоредбите на чл. 40 от Устава на Асоциацията всеки член може да представлява не повече от трима други членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.  При липса на кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените членове. Регистрацията на участниците започва в 10.00 часа.

Общото събрание ще протече в следния график:

10.00 – 10.30 - Регистрация за участие в Общо събрание на АДВИБ

10.30 – 11.30 – Провеждане на Общо събрание

11.30 – 12.30 – Дискусия по актуална тема – предстои да бъде уточнена

12.30 – 13.30 – работен обяд

С оглед по-добрата организация на събитието на 06.11.2020 г.  моля да ни уведомите за намеренията си за участие в заседанието на Общото събраниенай-късно до 02.11.2020 г. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Благодарим за съдействието и ви очакваме на 06.11.2020 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Покана

Програма

Проекто - бюджет

Годишен доклад 2019 г.

Отчет

Протокол