На 04 декември 2020 АДВИБ проведе  Годишните награди за връзка с инвеститорите. На виртуалното събитие, организирано за шеста поредна година от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България бяха отличени най-добрите директори за връзки с инвеститорите.

Традиционно наградите отличават най-добрите директори за връзки с инвеститорите след проведено независимо проучване сред финансови анализатори, институционални и индивидуални инвеститори и други участници на капиталовия пазар.

Победителите в петте категории на конкурса са:

КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБРА ЕЛЕКТРОННА IR СТРАНИЦА

ПЕЛАГИЯ ВИЯЧЕВА - СОФАРМА АД 

КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ

ДЕНИЦА СТЕФАНОВА - АЛТЕРКО АД

КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И РИСК

ИВАН ДАСКАЛОВ - ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

КРАСИМИР ТАХЧИЕВ - СПИДИ АД

КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБЪР ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

ПЕЛАГИЯ ВИЯЧЕВА - СОФАРМА АД