На 07.12.2018 г. Даниела Пеева, Председател на АДВИБ и Даниела Сербан, Президент на Румънската Асоциация по връзки с инвеститорите подписаха меморандум за сътрудрудничество между двете организации.

Атанас Димитров, Адванс Терафонд АДСИЦ е най-добрият директор за вързки с инвеститорите за 2018 г. в България. Това стана известно на Церемонията по награждаване на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите, състояла се на 7 декември 2018 г. в Гранд Хотел София.

Считано от 18.06.2018 г. към екипа на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България се присъедини г-н Иван Даскалов. Иван Даскалов ще заема позицията експерт – юрист „Капиталови пазари“ в АДВИБ.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе  Годишна среща на своите членове. Тази година компания домакин е „Доверие – Грижа” ЕАД – град Троян, производител на перилни и почистващи препарати ИЗИ https://izi-bg.com Членовете на АДВИБ посетиха заводът на „Доверие – Грижа” ЕАД в град Троян и се запознаха с производството. Във втората част на програмата за  първия ден се проведе workshopна тема:  Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни в дейността на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
гр. Троян, Хотел “Троян Плаза”, 11 - 13 май  2018

Повече от 60 директорите за връзки с инвеститорите и юристи на публични компании взеха участие в обучителния семинар на АДВИБ: „Подготовка за новия сезон 2018 на Годишните общи събрания“
Експерти от Комисията за финансов надзор представиха най-често срещаните грешки и лоши практики от отминалия сезон 2017 в процедурите по свикване и провеждане на общите събрания. Бяха направени препоръки относно организирането на новите събрания.

Подкатегории