Регламентът за пазарна злоупотреба - предизвикателство за публичните компании. Голяма част от европейските публични компании не е убедена, че новият европейски регламент за пазарните злоупотреби е подобрил практиките на самите публични компании.

Във връзка с влезлите в сила в края на 2016 г. промените в Закона за независимия финансов одит и в частност относно организацията и дейността на одитните комитети,  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България съвместно с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори проведе Семинар на тема: ОДИТНИ КОМИТЕТИ, СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ  И ПРИЛОЖИМАТА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ.

АДВИБ е партньорска Асоциация във връзка с провеждането на IR Magazine Global Forum Conference & Awards.  Събитието ще се проведе на 03.-04. Октомври 2017 г. в Marriott Champs Elysees Hotel, Париж, Франция
Глобалният форум на IR Magazine е международно и независимо събитие, което обединява IR професионалисти от цял свят, за да споделят и да научат най-добрите IR практики.

Националната комисия по корпоративно управление съвместно с Българска Фондова Борса - София АД и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе обучение относно новите моменти в отчитането на корпоративното управление на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРИЗОВАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТНЬОРСКИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ И КОМПАНИИ ДА ПОДКРЕПЯТ КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ВЛИВАНИЯ И ТЕРАПИИ НА ДЕЦА ОТ КЛИНИКАТА ПО ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ КЪМ УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е професионална организация, обединяваща над 100 директори за връзки с инвеститори на публични компании. Всички ние сме един отбор и вярваме, че подкрепата на една социална кауза ще ни обедини още повече.


И защото вярваме, че трябва да даваме не само добър професионален пример, но и личностен, решихме че именно ние трябва да подкрепим едни истински герои, които ежедневно се борят за своя живот – децата от Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ.

Каузата, която ни обединява е да бъдат набрани средства от нашите компании, партньори и приятели на Асоциацията за закупуване на централни венозни катетри за продължителни вливания и терапии на децата с онкохематологични заболявания.

Ние от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България прегръщаме тази кауза и бихме искали да Ви спечелим за нея!

Вижте техните истории без думи https://www.youtube.com/watch?v=kNa-MR61Va4 , а Вие можете да направете една много лесна стъпка: Да дарите!

Дарителска сметка:
BG15BUIB98881012740900
BIC: BUIBBGSF
Титуляр на сметката: УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ
Основание: дарение КДКХО

Подкатегории