Управителен съвет
Даниела Пеева

Даниела Пеева

Монбат АД – Председател на УС
Милена Ангелова

Милена Ангелова

АИКБ
Пелагия Виячева

Пелагия Виячева

Софарма АД
София Аргирова - Атанасова

София Аргирова - Атанасова

Билборд АД
Георги Бахнев

Георги Бахнев

ТК Холд АД
Антон Филипов

Антон Филипов

ЦКБ АД
Марина Стефанова

Марина Стефанова

CSR Box
Миглена Димитрова

Миглена Димитрова

Фейр Плей Пропъртис АДСИЦ
Анелия Петкова – Тумбева

Анелия Петкова – Тумбева

регистриран одитор