В класацията участват директори за връзки с инвеститорите на публични дружества, дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни дружества и други емитенти на ценни книжа. Класацията е формирана чрез допитване до водещи инвестиционни консултанти, финансови анализатори, институционални и индивидуални инвеститори, портфолио мениджъри, брокери и други участници на капиталовия пазар. Петчленно жури, формирано от представители от партньорски на АДВИБ организации, оформя окончателните резултати чрез отделно гласуване.

След проведеното финално гласуване от журито вече са известни и номинациите в отделните категории:

І. КАТЕГОРИЯ «НАЙ ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА» (по азбучен ред)

Атанас Димитров          Адванс Терафонд  АДСИЦ

Владислава Згурева      Индустриален Холдинг България АД  

Даниела Пеева               Монбат АД                      

Николай Митанкин       Стара планина Холд АД

Пелагия Виячева            Софарма АД

ІІ. КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ» (по азбучен ред)

Атанас Димитров          Адван Терафонд АДСИЦ

Василка Стаматова       ПИБ АД

Даниела Пеева               Монбат АД                     

Николай Митанкин       Стара Планина Холд АД

Пелагия Виячева            Софарма АД    

ІІІ. КАТЕГОРИЯ «НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК» (по азбучен ред)

Атанас Димитров          Адвас Терафонд АДСИЦ

Даниела Пеева               Монбат АД

Николай Митанкин       Стара Планина Холд АД                          

Пелагия Виячева            Софарма АД    

Снежана Байчева          Корадо България АД  

ІV. КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА» (по азбучен ред)

Атанас Димитров          Адванс Терафонд АДСИЦ

Даниела Пеева               Монбат АД

Красимир Тахчиев         Спиди АД         

Николай Митанкин       Стара Планина Холд АД            

Пелагия Виячева            Софарма АД      

ГОЛЯМА НАГРАДА: «НАЙ-ДОБЪР ДВИ » (по азбучен ред)

Атанас Димитров          Адванс Терафонд АДСИЦ

Даниела Пеева               Монбат АД      

Николай Митанкин       Стара Планина Холд   

Пелагия Виячева            Софарма АД                   

Снежана Байчева          Корадо България АД  

Победителите в отделните категории ще бъдат оповестени на официалната церемония по връчване на "Годишните IR награди", която ще се проведе на 07.12.2017 г. от 18.30 часа в Гранд Хотел София.

Investor.BG е медиен партньор на събитието.

За Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България вече е традиция да подкрепя определена социална кауза, която се обявява на церемонията по връчване на "Годишните IR награди". Тази кауза е израз на съпричастността на всички членове на Асоциацията, както и на спонсорите на събитието с обществено значим проблем, който има и съществено социално измерение.

"В продължение на нашата социалноотговорна политика от предишните издания на събитието, тази година АДВИБ ще отдели 20 % от всеки спонсорски пакет за каузата „Закупуване на медицинско оборудване за Клиниката по Детска Клинична Хематология и Онкология към УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАНА – ИСУЛ“. Подкрепяйки наградите, спосорите подкрепят и Клиниката по Детска Клинична Хаматология и Онкология. Вярвам, че нашата подкрепа за тази кауза ще допринесе за обновяване на оборудването на Клиниката по Детска Клинична Хематология и Онкология, което, от своя страна, ще създаде по-добри условия за лечение на децата", коментира Даниела Пеева, Председател на УС на АДВИБ.

Предстои и интересна конференция преди Церемонията по награждаване, посветена на горещата тема е MIFID 2. Тя бе широко дискутирана и в рамките на Investor Finance Forum. Лектори от Германия, Франция и България ще се опитат да подготвят компаниите за предизвикателствата, които поставя пред тях новата регулация от 03.01.2018 г. по време на Конференцията FIT FOR MIFID 2, сподели Даниела Пеева.