БИРАРИЯ ХАЛБИТЕ, етаж 1 София 1000, ул."Три уши" No 13 до сградата на БФБ

На срещата присъстваха 20 колеги – директори връзки с инвеститори от София. Заедно обменихмеинформация и мисли на халба бира!