Атанас Димитров, Адванс Терафонд АДСИЦ е най-добрият директор за вързки с инвеститорите за 2018 г. в България. Това стана известно на Церемонията по награждаване на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите, състояла се на 7 декември 2018 г. в Гранд Хотел София.

Другите победители по отделните категории на конкурса са:

  • КАТЕГОРИЯ "НАЙ-ДОБРА ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА" - Даниела Пеева за електронната старница на Монбат АД;
  • КАТЕГОРИЯ "НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ" - Пелагия Виячева за инициативите на Софарма АД;
  • КАТЕГОРИЯ "НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК" - Снежана Байчева, Корадо България АД;
  • КАТЕГОРИЯ "НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА" - Антон Филипов, Централна кооперативна банка АД

Годишните награди по връзки с инвеститорите завършиха с връчване на сертификатите на първия в България IR Master Class, в който взеха участие най-активните 25 директори за връзки с инвеститорите на български компании.