На 07.12.2018 г. Даниела Пеева, Председател на АДВИБ и Даниела Сербан, Президент на Румънската Асоциация по връзки с инвеститорите подписаха меморандум за сътрудрудничество между двете организации.

Меморандума включва пъртньорство при организиране на съвместни обучения и конференции, обмен на добри практики, популяризиране на професията „Връзки с инвеститорите“ и в двете страни. Подписването на меморандума беше част от събитията, свързани с Годишните награди по връзки с инвеститорите и първия в България IR  Master Class.