Място на провеждане: гр. София, пл. Македония 1, сграда КНСБ, Конферентен център Глобус, Зала Европа

Дата: 01.03.2019 г.

Теми: Промените в Закона за Счетовоството – Промяна на приложимата счетоводна база; Най-често срещаните непълноти при годишните финансови отчети и одиторските доклади – през погледа на регулаторите КФН, КПНРО и на одиторската професия; Препоръки и добри практики, приложими към съдържанието на докладите за корпоративно управление, като част от годишните отчети;  Дейност на одитния комитет при годишното отчитане; Най-често срещаните непълноти в докладите на одитните комитети. препоръки на регулатора КПНРО.

Лектори: Като лектори на семинара са поканени представители на ръководството на ИДЕС, експерти от КФН и КПНРО, експерти в областта на одитните комитети и академичните среди. Към датата на изпращане на настоящата покана все още не е получено потвърждение от КФН и КПНРО
Потвърдили лектори:
Валя Йорданова, регистриран одитор;
Велин Филипов, регистриран одитор;
Проф. Бистра Боева, УНСС
Анелия Петкова – Тумбева, регистриран одитор и Председател на множество одитни комитети.

Регистрация: до 25.02.2019 г. чрез регистрационна форма изпратена на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

9.00 – 9.40

РЕГИСТРАЦИЯ И КАФЕ

9:40 – 9.50

ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА

ПАНЕЛ 1

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ НЕПЪЛНОТИ ПРИ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОДИТОРСКИТЕ ДОКЛАДИ – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РЕГУЛАТОРИТЕ КФН И КПНРО И НА ОДИТОРСКАТА ПРОФЕСИЯ

9:50– 10:50

ЛЕКТОРИ: експерти  на КФН и КПНРО – очаква се потвърждение;
Валя Йорданова, регистриран одитор и Велин Филипов, регистриран одитор     

10:50 – 11:20

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

11:20 – 11:50

КАФЕ ПАУЗА

ПАНЕЛ 2

 ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОСТВОТО – ПРОМЯНА НА ПРИЛОЖИМАТА СЧЕТОВОДНА БАЗА

11:50 – 12:40

ЛЕКТОРИ :  Валя Йорданова, регистриран одитор и Велин Филипов, регистриран одитор    

12:40  – 13:00

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

13:00 – 14:00

ОБЯД

ПАНЕЛ 3

ПРЕПОРЪКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДИТЕ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, КАТО ЧАСТ ОТ ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ

14:00 – 14:20

ЛЕКТОР : проф. Бистра Боева, УННС

14:20 – 14:30

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ПАНЕЛ 4

ДЕЙНОСТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПРИ ГОДИШНОТО ОТЧИТАНЕ. НЕОБХОДИМИ ДОКЛАДИ И ДОКУМЕНТИ – ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА

14:30 – 15:00

ЛЕКТОР: Анелия Петкова – Тумбева, регистриран одитор и Председател на одитни комитети на публични компании  

15:00– 15:10

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ПАНЕЛ 5

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ НЕПЪЛНОТИ В ДОКЛАДИТЕ НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ. ПРЕПОРЪКИ НА РЕГУЛАТОРА КПНРО

15:10 – 15:30

ЛЕКТОРИ : експерти  на КПНРО – очаква се потвърждение

15:30 – 15:50               

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

15.50 – 16:00

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ПО СЕМИНАРА

16:00 – 16:30

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО  НА АДВИБ ПО ЧЛ. 114 ОТ ЗППЦК