Националната комисия по корпоративно управление е обединение на физически и юридически лица с доказан принос в областта на корпоративното управиление.

Тя е създадена преди 10 години за целите на насърчаване прилагането на добрите практики по корпоративно управление и развитието на Българския национален кодекс за корпоративно управление. Комисията е постоянно действащ независим орган, и бе създаден под егидата на Българска фондова борса (БФБ) и Комисия за финансов надзор (КФН), с подкрепата на Световната Банка и Международната финансова корпорация (IFC).

Мисията на Комисията е да насърчи утвърждаването на добрите практики в областта на корпоративното управление, за да подпомогне дружествата да привлекат капитал и подобри тяхното представяне на пазара. През 2019 г. се навършват 10  години от създаване на Комисията.

На 30.09.2019 г.  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България пое Председателството на Националната комисия по корпоративно управление от от Българска фондова борса АД за нов три годишен мандат. На 21.10.2019 г. беше проведено първото заседание след избора на нов председател на НККУ, на което беше прието решение за провеждането на юбилейната Кръгла маса „КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ ИЛИ РЕГУЛАТОРНО БРЕМЕ“, организирана от НККУ по повод  10 години от създаването на Комисията.

Събитието ще се проведе на 19. Ноември 2019 г. от 14 часа  в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Таурс Event Center. След участието в разискванията Ви каним на чаша вино, за да отпразнуваме заедно 10 годишнината от създаването на НККУ.

Ще бъде  изключително важно и полезно да бъдат чути гледните точки на всички участници на капиталовия пазар, на заинтересованите лица, на регулаторните органи, както и на различните държавни институции, работещи за подобряване на добрите практики в областта на корпоративното управелние.

 

Програма