На 21.02.2020 г. в гр. София се проведе семинар във връзка с предстоящия сезон на годишно финансово отчитане.

Участие взеха 80 директори за връзки с инвеститорите на публични компании, одитори, финансови директори и членове на одитни комитети.

Темите на семинара обхванаха надзорната практика относно годишните отчети и одиторските доклади, представени бяха насоките на ЕОЦКП за общите европейски приоритети във връзка с правоприлагането относно спазването на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в годишните финансови отчети. Акцент на събитието беше Единния европейски формат за финансово отчитане и практическото изпълнение на задълженията за оповестяване на финансовите отчети в този формат. Експерти от КПНРО разгледаха и новите аспекти в дейността на одитните комитети. Беше обърнато внимание и на новостите в  правила при нефинансово отчитане на емитентите, както и на актуалната в Европа тема за устойчивото развитие и прилагането на Таксономията в тази връзка.

Лектори на събитието бяха юристите от АДВИБ -  Иван Даскалов, Александър Цветков и Анелия Петкова – Тумбева член на УС на АДВИБ.

Гост лектори бяха Щефан Берг, главен  мениджър  на EQS Group AG, проф. дикн Бистра Боева – УНСС, Христина Пендичева,  Държавен експерт  - Дирекция Регулация на финансовите пазари към Министерство на финансите, Генко Николов, КПНРО.