ЧЕТИРИ ПОРЕДНИ КЛУБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО ЧЛ. 114 И СЛЕДВАЩИ ПО ЗППЦК ПРЕЗ ЮНИ И ЮЛИ 2020 Г.

ПЪРВО ЗАНЯТИЕ: ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ОТ СТРАНА НА АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА ПО ЧЛ. 114 ОТ ЗППЦК.

Занятието включва: преглед на нормативната уредба и актуализирана съдебна практика и практика на КФН. Същественост на сделките.  Заинтересовани и свързани лица. Особени случаи на заинтересованост. Предвидени изключения от режима по чл. 114 от ЗППЦК и тяхното прилагане. Практическо решаване на казуси.

ВТОРО ЗАНЯТИЕ: СКЛЮЧВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1 от ЗППЦК СТРАНА ПО КОИТО Е ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО – НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ.

Занятието включва: Разглеждане на най-често срещаните видове сделки по чл. 114, ал. 1 т. 1-7 от ЗППЦК. Определяне на стойността на сделките. Практическо решаване на казуси.

ТРЕТО ЗАНЯТИЕ: СКЛЮЧВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗППЦК

Занятието включва: Сделки по чл. 114, ал. 2 с участие на заинтересовани лица,  извън посочените в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Сделки на дъщерни дружества по чл. 114, ал. 3 Практическо решаване на казуси.

ЧЕТВЪРТО ЗАНЯТИЕ: СДЕЛКИ ПРИ СЪВКУПНОСТ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 6 ОТ ЗППЦК. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА РЕШЕНИЯТА ПО ЧЛ. 114 ЗППЦК.

Занятието включва: Същност на сделките при съвкупност. Актуализирана съдебна практика и практика на КФН на сделките при съвкупност. Забраната по чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК. Актуализирана съдебна практика и практика на КФН по чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

Обучители:

  • Даниела Пеева, Председател на АДВИБ, юрист с дългогодишен опит и насоченост капиталови пазари и тяхната регулация. Мениджър и консултант по връзки с инвеститорите, корпоративно управление и устойчиво развитие  с опит над 15 години за едни от най-големите български публични компании. Притежава повече от 20 години опит в обастта на капиталовите пазари и тяхната регулация, корпоративното управление и повишаване на стандартите за разкриване на информация. Лектор и модератор на множество, обучения, семинари и конференции на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и други международни организации в България и чужбина. Съавтор на издадения през 2019 г. Наръчник по прилагане на чл. 114, ал. 1 и следващи от ЗППЦК.
  • Иван Даскалов, е магистър по право. Бил е главен експерт-юрист в отдел „Емитенти на ценни книжа”, Дирекция „Надзор на инвестиционната дейност” на Комисия за финансов надзор. Притежава близо 13 – годишен опит в областта на регулиране на капиталовия пазар в България. От юни 2018 г. е част от юридическия екип на АДВИБ. Съветник по корпоративно право на множество публични компании. Съавтор на издадения през 2019 г. Наръчник по прилагане на чл. 114, ал. 1 и следващи от ЗППЦК.
  • Данил Джоргов, работи в сферата на инвестиционната дейност и капиталовите пазари повече от 12 години. В периода 2004 г. – 2014 г. и 2017 г. – 2019 г. работи като експерт в Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор. Професионалният му опит включва както експертни, така и ръководни длъжности, които е заемал в кариерното си развитие. През 2014 г. – 2017 г. работи като част от екипа на един от водещите в България инвестиционни посредници. Познава действащото законодателство в сферата на капиталовите пазари и тяхната регулация. Aктивно е участвал в създаването и измененията на редица нормативни актове. Участвал е в редица семинари и обучения с представители на инвестиционната общност. От август 2019 г. е част от екипа юристи на АДВИБ
  • Александър Цветков – дългогодишен  експерт – юрист и началник отдел „Правоприлагане“ на управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН. Бил и директор на Дирекция „Координация и политика на регулаторната и надзорна дейност“ на КФН. От януари 2020 г. е част от екипа юристи на АДВИБ

Стойност на четири занятия: 80 лв. без ДДС

Стойност на едно занятие: 40 лв. без ДДС

Занятията ще се провеждат чрез системата ZOOM и са с времетраене 2 часа.

График на занятията: 18 юни; 25 юни; 2 юли и 9 юли 2020. Начален час: 14 часа.

На участниците от четирите занятия ще бъдат издадени сертификати от АДВИБ за преминато обучение по темата, както и ще им бъде предоставено актуализирано он-лайн издание на РЪКОВОДСТВОТО ПО  ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 114, АЛ. 1 И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ ЗППЦК. ОБОБЩЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА И ПРАКТИКАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

Групата за клубни занятия е до 25 човека. При повишен интерес е възможно сформиране на повече от една група в допълнителни дни.

Заявете своето място до 5 юни на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  като попълните регистрационна форма.