ParsePort ApS ще представят  комплексната тема, свързана с  отчитане в ESEF, така че максимално да улеснят вашата дейност.

ИМАТ СВОЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ В КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА КЪМ  CORPORATE FINANCE STANDING COMMITTEE (CFSC) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ (ESMA)

Ректорът на Университета на национално и световно стопанство  - (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров и Даниела Пеева, председател на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции.

АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ В ПАРТНЬОРСТВО С  КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ПРОВЕДОХА НА 27. МАЙ 2020 Г.  WEBINAR „ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИ КОМИТЕТИ ПРЕЗ 2020 Г.“

Уважаеми Колеги,

Кризата с COVID 19  внесе  безпрецедентен обрат в личния ни и обществен живот.  Не минава и ден, в който медиите да не ни заливат с неприятни новини относно разпространението и пораженията, които пандемията нанася.  Няма ден, в който да не се обявяват нови решения и препоръки за спазване на социална и физическа дистанция.  И въпреки, че наблюдаваме текущото развитие на ситуацията, за нас е трудно да предвидим как тя ще се развива в бъдеще. 

Подкатегории