Церемонията по награждаване започна с публична лекция на тема на гост лектора Мартина Иванова: ПРЕПРОГРАМИРАЙ УМА СИ ЗА УСПЕХ.

Доброто корпоративно управление е едно от важните условия за увеличаване на доверието на местните и чуждестранните инвеститори към българския капиталов пазар, както и основа за устойчивото развитие на българските компании.

Националната комисия по корпоративно управление е обединение на физически и юридически лица с доказан принос в областта на корпоративното управиление.

Даниела Пеева, Председател на УС на АДВИБ: През миналата година за първи път направихме подобно професионално  обучение, като чуждестранни лектори обучаваха 25 изявени мениджъри по връзки с инвеститорите в първия IR Master Class. Считаме обаче, че сме длъжници на младото поколение и затова през тази година решихме да инициираме  IR JUNIOR CLASS.

Ефектите от прилагането на Mifid II, Темата за устойчивото развитие и лидерство, използване на новите технологии в областта връзки с инвеститорите, инвестор таргетинг, развитие на професията IR мениджър.

Подкатегории